a day Podcast

The Reader’s Secret EP.08 หนังสือที่ทำให้ ‘ไผ่ ดาวดิน’ ทบทวนถึงการเคลื่อนไหวของตัวเอง

November 18, 2020

ชวน 'ไผ่ ดาวดิน' หรือ 'ไผ่–จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา' นักกิจกรรมและหนึ่งในแกนนำม็อบคณะราษฎรมาพูดคุยเรื่องหนังสือที่ส่งผลต่อชีวิตการเป็นนักกิจกรรมของเขา

Play this podcast on Podbean App