a day Podcast

อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.01 ‘รูปปั้นเลนิน’ รูปปั้นที่ปั้นคนให้เป็นสมมติเทพจนถูกผลิตซ้ำมากที่สุดในโลก

November 26, 2020

ชวนฟังเรื่องของ 'รูปปั้นเลนิน' รูปปั้นที่มอบชีวิตอมตะให้ผู้นำการปฏิวัติมาร์กซิสต์ 'วลาดีมีร์ เลนิน' จนมนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นสมมติเทพที่ผู้คนแห่แหนกันไปกราบไหว้บูชา ขอสัมผัสเพราะเชื่อว่าจะรักษาโรคได้ และเป็นภาพแทนของอุดมการณ์คอมมิวนิสม์ที่ไม่มีวันตายแม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้วหลายสิบปี

Play this podcast on Podbean App