a day Podcast

อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.00 อัพเดตปัจจุบันกับสองโฮสต์ ‘เตย มนสิชา’ และ ‘ยุ้ย กนกพรรณ’

November 19, 2020

ทำความรู้จักสองโฮสต์ 'เตย–มนสิชา รุ่งชวาลนนท์' และ 'ยุ้ย–กนกพรรณ อรรัตนสกุล' แห่งเพจ 'พื้นที่ให้เล่า' ทำไมพวกเธอถึงสนใจประวัติศาสตร์ และสิ่งของแบบไหนที่พวกเธอจะหยิบยกมาเล่าให้พวกเราฟัง อีพีนี้มีคำตอบ

Play this podcast on Podbean App